Question

Thử đặt lời mới theo điệu Lí dĩa bánh bò(Chủ đề tự chọn)?


Chia sẻ cho bạn bè để nhận được đáp án nhanh chóng !
  • Hát lên, hát 1 câu ca thắm thiết : Nước mình đẹp quá có nơi nào bằng? Ngàn hoa thắm tươi trên đường, rộn ràng kìa muôn cánh chim tung hoành. Trời đất bao la, nào mình, nào mình cùng nhau hát ca.
    Ngày 09/9