Question

Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào?

"Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào?"
đây là chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43
nhưng thầy của mình lấy đề này làm và lấy điểm 1 tiết !
ai giúp mình với!.... Thanks mọi người trước nha <3 :)

Chia sẻ cho bạn bè để nhận được đáp án nhanh chóng !